Vi har:

  • Kortterminal
  • Lave priser på heiskort
  • Varmestue med servering
  • Gratis Wi-Fi
  • Tv-visning fra action cam
  • Utlån/utleie
  • Supre forhold for turgåere fra toppen av bakken og innover fjellet.
  • Gratis parkering
  • 1200 meter bakke med variert terreng og ca 343 meter høydeforskjell!
  • Gode snøforhold (kunstsnøanlegg)

Nyhetsarkiv

Været i Holtanlia:

Se også under "Bakkeforhold" for mer detaljert væroversikt.

Våre sponsorer

Facebook:

Vi har to grupper på FB -

Nyheter
Her publiseres alt av nyheter fra websiden.

Dugnadsgruppe
hvor vi organiserer dugnad etc

Åpning av sesongen

Vi åpner til helga og slår på stortromma, gratis lørdag i bakken for alle. Søndag blir det gratis for alle mødre samt kake og kaffe til mor.
Lørdag 11:00 starter trekket og da bør du være der Bakken er fintråkket med tykt kunstsnølag og natursnø på toppen. Mildt vær er det meldt så dette blir nok heidundrende åpning😊

Velkommen

Vi klargjør

Gravemaskin fra Videregående er på plass i bakken for å dosere kunstsnø. Tråkkemaskin er desverre satt ut midlertidig, men vi jobber med ei løsning. Mer info kommer

Snø i store mengder

Optimale forhold med temperatur, full dam og lite problem med kunstsnø anlegg og vi har trolig lagt rekordmye kunstsnø. Nå gjenstår 2 dager med avrenning fra haugene, slik at den kompakte snøen ikke iser, så lange dager med dosing, så fresing og prepping, klargjøre ellers i bakken. Så åpner vi. Ut i uka vil tråkkemaskinførerne kunne si om vi rekker åpning lørdag. Så følg med..

Vi legger snø – endrede åpningstider

Over helga, meldes det kuldegrader innafor det vi trenger for å legge 3-4 dager med snø. Så følg med. kan du hjelpe så ta kontakt.

I år vil kveldsåpent kun bli onsdager 18:00 til 21:00. Helger blir som vanlig 11.00 til 16.00 både lørdag og søndag 😊

Årsmøteinnkalling 2018

Hei alle.
Da er vi klar til et noe forsinket årsmøte på klubbhuset i Holtanlia alpinsenter tirsdag den 15.05.2018. kl. 18.00.

I den forbindelse ønsker vi alle velkommen.

Er det saker dere ønsker å ta opp, er det fint om dette meldes inn til styret.
Saksliste for møtet:
Sak 1 – Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
Sak 2 – Velge dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å signere protokollen
Sak 3 – Årsberetning
Sak 4 – Regnskap
Sak 5 – Budsjett
Sak 6 – Fastsette medlemskontingent
Sak 7 – Innkommende saker og forslag
Sak 8 – Valg styre

Ønsker alle vel møtt

 

Mvh

Fred-Arne Johansen

Styreleder