Vi har:
  • Kortterminal
  • Lave priser på heiskort
  • Varmestue med servering
  • Gratis Wi-Fi
  • Tv-visning fra action cam
  • Utlån/utleie
  • Supre forhold for turgåere fra toppen av bakken og innover fjellet.
  • Gratis parkering
  • 1200 meter bakke med variert terreng og ca 343 meter høydeforskjell!
  • Gode snøforhold (kunstsnøanlegg)
Våre sponsorer
Nyhetsarkiv
Været i Holtanlia:
Se også under "Bakkeforhold" for mer detaljert væroversikt.
Facebook:
Vi har to grupper på FB -

Nyheter
Her publiseres alt av nyheter fra websiden.

Dugnadsgruppe
hvor vi organiserer dugnad etc

Årsmøter

Referatene fra våre årsmøter legges ut som link i listen under. Formatet er PDF og har du ikke Adobe Reader kan du laste ned programmet her.

Ekstraordinært årsmøte 2019 møtedato 25.juni og 6.juli
Årsmøte for 2018 – Møtedato 26.03.19Årsmøte for 2017 – Møtedato 15.05.2018 (Vedlegg kommer)Årsmøte for 2016 – møtedato 27.04.2017 (vedlegg kommer)Årsmøte for 2016 – møtedato 17.02.2016 + styrets beretningÅrsmøte for 2015 – møtedato 30.09.2015 + ekstraordinært årsmøte 19.11.2015Årsmøte for 2014 – møtedato 26.03.2014Årsmøte for 2013 – møtedato 13.03.2013Årsmøte for 2012 – møtedato 15.03.2012