Vi har:
  • Kortterminal
  • Lave priser på heiskort
  • Varmestue med servering
  • Gratis Wi-Fi
  • Tv-visning fra action cam
  • Utlån/utleie
  • Supre forhold for turgåere fra toppen av bakken og innover fjellet.
  • Gratis parkering
  • 1200 meter bakke med variert terreng og ca 343 meter høydeforskjell!
  • Gode snøforhold (kunstsnøanlegg)
Våre sponsorer
Nyhetsarkiv
Været i Holtanlia:
Se også under "Bakkeforhold" for mer detaljert væroversikt.
Facebook:
Vi har to grupper på FB -

Nyheter
Her publiseres alt av nyheter fra websiden.

Dugnadsgruppe
hvor vi organiserer dugnad etc

Snølegging – vaktoversikt for 20xx (mal)

Her føres oversikt over vaktskift og hvem som tar hvilke vakter under snøleggingen januar 2014

(skift torsdag – fredag, starter altså kl 23:00 torsdag osv…)

 

Skift søndag Vakt vakt Eventuell reserve
 xxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
09:00 – 15:00  Oppstart snølegging: kl 09:00  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
15:00 – 23:00  xx  xx

 

Skift søn-mandag Vakt vakt Eventuell reserve/avlast
23:00 – 07:00  xx  xx
07:00 – 15:00  xx  xx
15:00 – 23:00  xx  xx

 

Skift man-tirsdag Vakt vakt Eventuell reserve/avlast
23:00 – 07:00  xx  xx
07:00 – 15:00  xx  xx
15:00 – 23:00  xx  xx

 

Skift tir-onsdag Vakt vakt Eventuell reserve/avlast
23:00 – 07:00  xx  xx
07:00 – 15:00  xx  xx
15:00 – 23:00  Nedrigging kl 19++

 

 

Skift ons-torsdag Vakt vakt Eventuell reserve
23:00 – 07:00
07:00 – 15:00
15:00 – 23:00