Vi har:
  • Kortterminal
  • Lave priser på heiskort
  • Varmestue med servering
  • Gratis Wi-Fi
  • Tv-visning fra action cam
  • Utlån/utleie
  • Supre forhold for turgåere fra toppen av bakken og innover fjellet.
  • Gratis parkering
  • 1200 meter bakke med variert terreng og ca 343 meter høydeforskjell!
  • Gode snøforhold (kunstsnøanlegg)
Våre sponsorer
Nyhetsarkiv
Været i Holtanlia:
Se også under "Bakkeforhold" for mer detaljert væroversikt.
Facebook:
Vi har to grupper på FB -

Nyheter
Her publiseres alt av nyheter fra websiden.

Dugnadsgruppe
hvor vi organiserer dugnad etc

Snølegging – påmelding som vakt/dugnad

Bruk denne om du ikke har vært i kontakt med oss om snølegging. Ta gjerne kontakt etter å ha sett denne siden for oppdatert vaktliste

Aktuell snølegging nå vil bli annonsert som nyhet

Påmelding:

Meld deg på her for å bidra til å legge snø. Vaktskiftene er på ca 8 timer og går fra 23:00 - 07:00, 07:00-15:00 og 15:00 -23:00.

* Merkede felt må fylles ut

Drevet med Fast Secure Contact Form