Vi har:
  • Kortterminal
  • Lave priser på heiskort
  • Varmestue med servering
  • Gratis Wi-Fi
  • Tv-visning fra action cam
  • Utlån/utleie
  • Supre forhold for turgåere fra toppen av bakken og innover fjellet.
  • Gratis parkering
  • 1200 meter bakke med variert terreng og ca 343 meter høydeforskjell!
  • Gode snøforhold (kunstsnøanlegg)
Våre sponsorer
Nyhetsarkiv
Været i Holtanlia:
Se også under "Bakkeforhold" for mer detaljert væroversikt.
Facebook:
Vi har to grupper på FB -

Nyheter
Her publiseres alt av nyheter fra websiden.

Dugnadsgruppe
hvor vi organiserer dugnad etc

Bakkekart

Her er kartet som viser bakken og anlegg for kunstsnø og snowboard.


kart-holtanlia

NB!
Vi gjør oppmerksom på at ferdsel i skogsløyper er helt på eget ansvar.
Vi ber også om at dere på kveldstid ikke benytter disse løypene av hensyn til egen sikkerhet. Alle skogsløyper er å regne som sortmerkede løyper.
Nybegynnere bør holde seg til de store traseene i selve bakken.
Skogsløyper er upreparerte løyper og vedlikeholdes ikke av oss.
Vi har jevnlig skoging og utvikling av traseene utenom sesongen.

FRIKJØRING
Vi gjør oppmerksom på at all kjøring utenfor preparerte løyper, herav også skogsløyper som er delvis ryddet, er på egen risiko og ikke noe anlegget er ansvarlig for. Området blir ikke patruljert som en del av tjenestetilbudet og heller ikke merket der det er fare forbundet med ferdsel. Du/dere er derfor selv ansvarlig for å forhindre at dere skader dere selv eller andre. Som betalende aksepterer du dette tilbudet om frikjøring ved bruk av anlegget.