Vi har:
 • Kortterminal
 • Lave priser på heiskort
 • Varmestue med servering
 • Gratis Wi-Fi
 • Tv-visning fra action cam
 • Utlån/utleie
 • Supre forhold for turgåere fra toppen av bakken og innover fjellet.
 • Gratis parkering
 • 1200 meter bakke med variert terreng og ca 343 meter høydeforskjell!
 • Gode snøforhold (kunstsnøanlegg)
Våre sponsorer
Nyhetsarkiv
Været i Holtanlia:
Se også under "Bakkeforhold" for mer detaljert væroversikt.
Facebook:
Vi har to grupper på FB -

Nyheter
Her publiseres alt av nyheter fra websiden.

Dugnadsgruppe
hvor vi organiserer dugnad etc

Instruks for kafedriften

Instruksen er en oversiktlig liste over prosedyre ved oppstart, drift og avslutning av kafe for vanlig driftsdag. Kan lastes ned her som PDF

Takk for at du stiller opp som dugnadsarbeider i kafeen her i Holtanlia. Ditt bidrag gjør at vi kan holde åpen kafe og skaffe klubben inntekter.

Alle bidrag monner og det er flott at du stiller opp enten du er her ofte eller bare en sjelden gang.

Oppvaskmaskin

Maskinen skal alltid stå på minst 2 minutter.

 • Skru på vannet
 • Sett i avløpsrør og sil
 • Steng luka
 • Trykk on/off-knapp
 • Maskinen trenger litt tid for å fylles med vann og for å få riktig temperatur.
 • Fyll i oppvask
 • Trykk på 2
 • Oppvasken er ferdig når ”End” vises i displayet.
 • Fortsett med neste oppvask
 • Når dagen er slutt, åpnes luka og silen og avløpsrøret tas ut.
 • De skal rengjøres. La de tørke på benken.
 • Steng luken og trykk på kappen som tømmer oppvaskmaskinen. (knapp nr 2 fra venstre).
 • Trykk on/off-knapp

Dagsrapport og oppgjør

I dagsrapporten står det hvor mange vekslepenger som ligger i skrinet fra forrige økt. Tell opp og se om det stemmer.

Pengeskrinet skal være i den øverste skuffen ved disken. Ved dagens slutt telles pengene. Det vil variere hvor mye vekslepenger som skal ligge i pengeskrinet til neste økt.

Beløpet må skrives i dagsrapporten. Alle myntene skal ligge igjen – samt noen sedler.

Det bør være mellom 1500—2000 kroner fordelt på 5 kr—10 kr –20 kr og 50 kr

Når du kommer på vakt

 • Trakte kaffe (5 skjeer pr liter vann)
 • Varme vann i vannkokeren.
 • Sette på oppvaskmaskinen dersom den skal brukes i løpet av økta.
 • Lage vaffelrøre og stek.
 • Hente pølsebrød fra fryseren og legge de i ovnen ( 50 – 100 grader). (vurder antallet utfra besøkstall)
 • Koke pølsevann (ha i buljongterning ), trekk pølser. (vurder antallet utfra besøkstall)
 • Sette ut vannmugger, plastkopper, syltetøy, ketchup og sennep på bordet utenfor kafeluka.
 • Ta fram sjokolader (ass mengde i en skål)
 • Sette fram servietter, papirtallerkener, sjokoladedrikk og te.
 • Vekslepenger has i øverste skuffen
 • Sjekke toalettene – påse at det er nok papir og søppelposer.
 • Påse at det er avfallsposer i kafeen og at et par bruskasser står ute for tomgods.
 • Påse at kafeen ser ok ut før start.

Underveis

 • Rydde i kafeen etter hvert
 • Holde det ryddig på kjøkkenet
 • Etterfylle syltetøy, vann, sjokolade m.m.
 • Dugnadshjelp får kaffe og vafler. Vi setter ingen begrensninger på antall.

På slutten av vakta

 • Kjøkkenet må ryddes og oppvasken må tas.
 • Vaffeljernet må tørkes godt av.
 • Telle opp kassen og skriv dagsrapport.
 • Tømme oppvaskmaskinen dersom den har vært i bruk.
 • Avtale med daghavende om hvem som hjelper til å rydde kafeen, støvsuge ev. moppe, rengjøre toaletter, tømme søppel. Husk at vi er et team og alle må bidra.
 • Legge plast over vaffelrøre som er igjen og sett det i kjøleskapet.
 • Vafler og pølser som ikke er solgt –gis til de barna som er tilstede eller andre ”trengende”

Priser for sesongen 2012—2013.

Endringer kan komme før sesongstart

 • Brus 20.-
 • Vafler 15.-
 • Kaffe 20.- Påfyll kr. 5.-
 • Pølse m. brød 20.-
 • Sjokoladedrikk 15.-
 • Sjokolade 15.-

Støvsuger.

 • Hent strøm fra stikk-kontakten ved inngangsdøra til toalettene.
 • Sikringene går lett dersom du henter fra kjøkkenområdet.
 •  Se etter at det ikke er støvsugerpose i maskinen.
 •  Bruk den som en vanlig støvsuger, men pass på å tøm den før den blir for tung til tømmes.
 •  Tøm den i utslagsvasken på HC-toalettet. Det er to hendler på siden som løsnes.
 • Ta av motoren og tøm.
 •  Når du er ferdig, skylles beholderen, motoren festes på og maskinen settes på plass.