Vi har:
 • Kortterminal
 • Lave priser på heiskort
 • Varmestue med servering
 • Gratis Wi-Fi
 • Tv-visning fra action cam
 • Utlån/utleie
 • Supre forhold for turgåere fra toppen av bakken og innover fjellet.
 • Gratis parkering
 • 1200 meter bakke med variert terreng og ca 343 meter høydeforskjell!
 • Gode snøforhold (kunstsnøanlegg)
Våre sponsorer
Nyhetsarkiv
Været i Holtanlia:
Se også under "Bakkeforhold" for mer detaljert væroversikt.
Facebook:
Vi har to grupper på FB -

Nyheter
Her publiseres alt av nyheter fra websiden.

Dugnadsgruppe
hvor vi organiserer dugnad etc

Om Holtanlia

 

4km nord for Fauske ligger Holtanlia Snøpark. Bakken har 1200 meter lange traseer, med delvis ryddede skogsløyper på begge sider. (brede traseer er planlagt)

Heisens toppunkt ligger 393 m.o.h. Fauskemyrene i forgrunnen ligger ca 50 m.o.h. Skiltet avkjørsel på E-6 ca 6 km nord for Fauske Holtanveien kan også kjøres fra Fauske (kortest vei) Se kart og veiforklaring her

Fakta om Holtanlia:

 • Heisen er en Doppelmayer T-krokheis – ny 1985
 • Skitrekkets lengde er 1087 meter (1140 m brutto)
 • Avstigning 400m – 600m – 900m – 1100m
 • Påstigning 53 m.o.h – Avstigning topp 383 m.o.h.
 • Høydeforskjell 330 meter
 • 82 kroker med kapasitet 800 personer pr. time
 • Gjennomsnittlig stigning: 17,1 grader
 • 1100 meter lang og 50 meter bred flomlyst hovedtrase
 • 600 meter lang og og 50 meter bred flomlyst nordre trase
 • Verdi 1987 – 9 millioner
 • Nytt servicebygg. Stod ferdig 2010
 • Gratis wifi fra NKnett
 • 1 stk Tråkkemaskin
 • 4 km nord for Fauske sentrum – 8 km sør for Straumen