Vi har:
 • Kortterminal
 • Lave priser på heiskort
 • Varmestue med servering
 • Gratis Wi-Fi
 • Tv-visning fra action cam
 • Utlån/utleie
 • Supre forhold for turgåere fra toppen av bakken og innover fjellet.
 • Gratis parkering
 • 1200 meter bakke med variert terreng og ca 343 meter høydeforskjell!
 • Gode snøforhold (kunstsnøanlegg)
Våre sponsorer
Nyhetsarkiv
Været i Holtanlia:
Se også under "Bakkeforhold" for mer detaljert væroversikt.
Facebook:
Vi har to grupper på FB -

Nyheter
Her publiseres alt av nyheter fra websiden.

Dugnadsgruppe
hvor vi organiserer dugnad etc

Vaktordning

Pr. i dag er Holtanlia et meget stort anlegg som drives på dugnad av frivillige. Bakkens areal tilsvarer mellom 20og 30 fotballbaner og har både skitraseer, veier, parkeringsplasser, snøskjermer, lysanlegg, skitrekk, tråkkemaskiner, snøscooter, garasjer og andre bygninger som skal vedlikeholdes.

I tillegg til vedlikehold kommer bemanning av anlegget mens det er i drift. Driftsoppgavene er skipatrulje, service på skitrekket, heisvakt, kafedrift, markedsføring og administrasjon.

Dette er oppgaver vi har i tillegg til et idrettslags primære oppgaver med å drive sportslig aktivitet og finansiere den.

Oppgavene er store og vi er stadig interessert i å knytte til oss personer som har lyst til å gjøre en innsats på et eller flere områder.

Ansvarlige for vaktoppsett har dette oppsettet, som var nytt i fjor:

 • Vaktordningen deles inn i 7-8 lag for helg med ansvarshavende, kafe, billett og skipatrulje. 2 lag deler tirsdagsvaktene mellom seg og 2 lag torsdagsvaktene mellom seg.
 • Vi prøver å få til 1-2 i kafeen, 1-2 skipatruljer og en ansvarshavende på hvert lag.
 • Alle får opplæring ut i fra instruks til hver funksjon. Pål Fjellseth har laget klar instruksene tilpasset anlegget slik det står i dag og de krav som stilles til slike anlegg.
 • Innkalling til opplæring blir gjort innen kort tid.
 • Vakter er synlig i bakken med refleksvest
 • Vaktlistene vil bli tilsendt i papir/digital versjon til alle oppsatte vakter, samt en tilgjengelig, passordbeskyttet webversjon, når den foreligger i ferdig utgave.
 • Reserveliste for de som ikke kan ta sin vakt vil også bli tilgjengelig, men i første omgang er det opp til den enkelte og bytte vakt med andre lag der man ikke kan stille.

Ta kontakt på telefon eller direkte.

Last ned PDF av driftsinstruks heistrekket her

91136782

Ett svar til Vaktordning