Vi har:
 • Kortterminal
 • Lave priser på heiskort
 • Varmestue med servering
 • Gratis Wi-Fi
 • Tv-visning fra action cam
 • Utlån/utleie
 • Supre forhold for turgåere fra toppen av bakken og innover fjellet.
 • Gratis parkering
 • 1200 meter bakke med variert terreng og ca 343 meter høydeforskjell!
 • Gode snøforhold (kunstsnøanlegg)
Våre sponsorer
Nyhetsarkiv
Været i Holtanlia:
Se også under "Bakkeforhold" for mer detaljert væroversikt.
Facebook:
Vi har to grupper på FB -

Nyheter
Her publiseres alt av nyheter fra websiden.

Dugnadsgruppe
hvor vi organiserer dugnad etc

Ansvarspersoner

Her er den nye organisasjonsmodellen for Alpint/Snowboard 2016

[oppdatert 26.04.18]

Driften av Holtanlia Alpinbakke er delt opp i ulike ansvarsområder.

Organisasjoner er todelt i et utvalg som utgjør styret og et som utgjør ansvarsområder knyttet til direkte drift. Styret består av styreleder, nestleder, sekretær og vara. Driftsutvalgene knyttet til direkte drift er delt inn i 3 utvalg med leder og underutvalg knyttet til ansvarsområder under disse. Hvert ansvarsområde knyttes til en person. (Alle områder er ikke dekket opp offisielt ennå)

 

———

Styreleder: Media/presseansvarlig, søknader, rapporter, hovedlagsmedlem – Fred Arne Johansen

Økonomiutvalg/nestleder: Regnskap, forsikringer, profilering/sponsorpakker, revisjon. – Gert Hanssen

Sekretær: Referater, webansvarlig, medlemssystem/kontigenter, vaktplanoppdatering etc – Jahn-Otto Fiskvik

———-

Teknisk driftsutvalg:  – Arve Nielsen

 • Heisanlegg/strøm – Pål Fjellset
 • Dam/rørgate –
 • Bakke – Arve Nielsen
 • Maskiner – Arve Nielsen
 • Garasje – Arve Nielsen

Sportslig utvalg:  – Sissel Joensen

 • Konkurranse
 • Trening
 • Rail/hopp etc

 

Driftsutvalg :  – Yanka Nylund

 • Bemanningspleie
 • Kafe – Yanka Nylund
 • Utleie – Yanka Nylund
 • HMS