Vi har:
  • Kortterminal
  • Lave priser på heiskort
  • Varmestue med servering
  • Gratis Wi-Fi
  • Tv-visning fra action cam
  • Utlån/utleie
  • Supre forhold for turgåere fra toppen av bakken og innover fjellet.
  • Gratis parkering
  • 1200 meter bakke med variert terreng og ca 343 meter høydeforskjell!
  • Gode snøforhold (kunstsnøanlegg)
Våre sponsorer
Nyhetsarkiv
Været i Holtanlia:
Se også under "Bakkeforhold" for mer detaljert væroversikt.
Facebook:
Vi har to grupper på FB -

Nyheter
Her publiseres alt av nyheter fra websiden.

Dugnadsgruppe
hvor vi organiserer dugnad etc

Styret

Styret i Holtanlia Alpint/Snowboard 2018

Alpingruppa holder styremøte ca en gang pr. måned.

Årsmøtet avvikles i slutten av mars/april. Gruppen må avvikle sine årsmøter helst 14 dager før årsmøtet i hovedlaget.

Styret består i inneværende år av:

Styreleder: Fred Arne Johansen

Nestleder: Gert Hanssen (Økonomi)

Sekretær: Jahn-Otto Fiskvik

Styremedlem: Sissel Joensen (Sportslig leder)

Styremedlem: Arve Nielsen (Teknisk driftsutvalg)

Styremedlem: Yanka Soffie Nylund (Miljøutvalget)

Vara: Torodd Støver

Vara: Harald Bang

 

Valgkomite for for årsmøte i 2018: Pål Fjellseth og Tommas Nylund