Vi har:
  • Kortterminal
  • Lave priser på heiskort
  • Varmestue med servering
  • Gratis Wi-Fi
  • Tv-visning fra action cam
  • Utlån/utleie
  • Supre forhold for turgåere fra toppen av bakken og innover fjellet.
  • Gratis parkering
  • 1200 meter bakke med variert terreng og ca 343 meter høydeforskjell!
  • Gode snøforhold (kunstsnøanlegg)
Nyhetsarkiv
Været i Holtanlia:
Se også under "Bakkeforhold" for mer detaljert væroversikt.
Våre sponsorer
Facebook:
Vi har to grupper på FB -

Nyheter
Her publiseres alt av nyheter fra websiden.

Dugnadsgruppe
hvor vi organiserer dugnad etc

Dugnad

 

Holtanlia alpinbakke drives utelukkende på dugnadsbasis og vi er hvert år avhengig av frivillig arbeid til den daglige driften, til prosjekter og vedlikehold. 

Her legges info om prosjektet ut fortløpende med skriv, nyheter, etc. For bedre oppdatert oversikt se vår facebook-gruppe: Holtanlia Dugnad

Status des 2016:

Planlagte dugnader:

Plan for dugnadssesongen sommer og høst 2016

Prosjekt Hva   gjør vi: Ansvar Ferdig
Kroker Montere kroker Arve Nielsen påbegynnes 24.11.16
Dam/pumpe  Reparasjon etc  Torodd ok
Rørgate Trykktestes ok
Skoging Rydde skog langs trekktrase med ryddesag, bruke beitepusser på   bakke/reservebakke Jahn-O + Arve/Otto (maskiner) OK
Planering Klargjort barnebakke og slette under 400-henget Arve Nielsen 80% ok
 
Garasje/rydding Organisering og rydding Otto/Arve Nielsen ok
Tråkkemaskin Vedlikehold Otto ok
Sikkerhetskrets – nødstopp Vedlikehold og utskifting Pål ??
 
Dyser/snøkanon Skifte ut og sette på ny rørtape/tråd i hvert dyse-sete Ørjan ok
 
Planlegge hopp, rails etc Planlegge og tilrettelegge for diverse hopp etc. Legge masse for mindre bruk av kunstsnø Arve og Jahn-O Påbegynt 80%

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *