Vi har:
  • Kortterminal
  • Lave priser på heiskort
  • Varmestue med servering
  • Gratis Wi-Fi
  • Tv-visning fra action cam
  • Utlån/utleie
  • Supre forhold for turgåere fra toppen av bakken og innover fjellet.
  • Gratis parkering
  • 1200 meter bakke med variert terreng og ca 343 meter høydeforskjell!
  • Gode snøforhold (kunstsnøanlegg)
Våre sponsorer
Nyhetsarkiv
Været i Holtanlia:
Se også under "Bakkeforhold" for mer detaljert væroversikt.
Facebook:
Vi har to grupper på FB -

Nyheter
Her publiseres alt av nyheter fra websiden.

Dugnadsgruppe
hvor vi organiserer dugnad etc

Dugnad

 

Holtanlia alpinbakke drives utelukkende på dugnadsbasis og vi er hvert år avhengig av frivillig arbeid til den daglige driften, til prosjekter og vedlikehold. 

Her legges info om prosjektet ut fortløpende med skriv, nyheter, etc. For bedre oppdatert oversikt se vår facebook-gruppe: Holtanlia Dugnad

Status des 2016:

 

Planlagte dugnader:

Plan for dugnadssesongen sommer og høst 2018

Prosjekt Hva   gjør vi: Ansvar Ferdig
Kroker Ta ned medbringere/t-kroker Arve Nielsen
Dam/pumpe  Reparasjon etc  Torodd
Rørgate Trykktestes
Skoging Rydde skog langs trekktrase med ryddesag, bruke beitepusser på   bakke/reservebakke Jahn-O + Arve/Torodd (maskiner)
Planering Klargjort barnebakke og slette under 400-henget Arve Nielsen
 
Garasje/rydding Organisering og rydding Arve Nielsen
Tråkkemaskin Vedlikehold Arve
Sikkerhetskrets – nødstopp Vedlikehold og utskifting Pål
 
Dyser/snøkanon Få sveiset og fikset nedtatte snøtårn/lanser, Rette opp og fikse bakkefester for snøtårn Ørjan
 
Planlegge hopp, rails etc Planlegge og tilrettelegge for diverse hopp etc. Legge masse for mindre bruk av kunstsnø Arve og Jahn-O