Vi har:
  • Kortterminal
  • Lave priser på heiskort
  • Varmestue med servering
  • Gratis Wi-Fi
  • Tv-visning fra action cam
  • Utlån/utleie
  • Supre forhold for turgåere fra toppen av bakken og innover fjellet.
  • Gratis parkering
  • 1200 meter bakke med variert terreng og ca 343 meter høydeforskjell!
  • Gode snøforhold (kunstsnøanlegg)
Våre sponsorer
Nyhetsarkiv
Været i Holtanlia:
Se også under "Bakkeforhold" for mer detaljert væroversikt.
Facebook:
Vi har to grupper på FB -

Nyheter
Her publiseres alt av nyheter fra websiden.

Dugnadsgruppe
hvor vi organiserer dugnad etc
Siste nyhet

Årsmøteinnkalling 2016 – 17. feb 2016

Vi melder herved til alle medlemmer av Holtanlia Alpinsenter og Fauske IL Alpin og snowboard om årsmøte 17. februar klokken 18:00 i Holtanlia.

Da har vi kommet til et nytt år, og kontingent for 2016 sendes nå ut.

Samtidig er dette en innkalling til årsmøte på klubbhuset onsdag den 17. februar kl. 18.00.
Saksliste:

Sak 1 – Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.

Sak 2 – Velge dirigent, referant, samt 2 medlemmer til å signere protokollen

Sak 3 – Årsberetning

Sak 4 – Regnskap

Sak 5 – Budsjett

Sak 6 – Fastsette medlemskontingent

Sak 7 – Innkommede saker og forslag

Sak 8 – Valg styre

Sak 9 – Valg revisorer / valgkomite

Årsmøtepapirer er vedlagt under i PDF: