Vi har:
  • Kortterminal
  • Lave priser på heiskort
  • Varmestue med servering
  • Gratis Wi-Fi
  • Tv-visning fra action cam
  • Utlån/utleie
  • Supre forhold for turgåere fra toppen av bakken og innover fjellet.
  • Gratis parkering
  • 1200 meter bakke med variert terreng og ca 343 meter høydeforskjell!
  • Gode snøforhold (kunstsnøanlegg)
Våre sponsorer
Nyhetsarkiv
Været i Holtanlia:
Se også under "Bakkeforhold" for mer detaljert væroversikt.
Facebook:
Vi har to grupper på FB -

Nyheter
Her publiseres alt av nyheter fra websiden.

Dugnadsgruppe
hvor vi organiserer dugnad etc

Adkomst

Slik kommer du deg til Holtanlia Snøpark – Fauske

Fra vest (Bodø)

Ta av i rundkjøring og nordover ca 7 km til skiltet avkjøring på høyre side. Ca 300 m, så til høyre igjen og 200 meter og du er framme.

Fra nord (Straumen)

Ta av ved skiltet avkjøring, ca 9 km etter passering av Straumen tettsted. Ca 300 m, så til høyre igjen og 200 meter og du er framme.

Fra Sør (Saltdal)

Ta av ved rundkjøring i Fauske sentrum og kjør nordover ca 7 km til skiltet avkjøring på høyre side. Ca 300 m, så til høyre igjen og 200 meter og du er framme.