Vi har:
  • Kortterminal
  • Lave priser på heiskort
  • Varmestue med servering
  • Gratis Wi-Fi
  • Tv-visning fra action cam
  • Utlån/utleie
  • Supre forhold for turgåere fra toppen av bakken og innover fjellet.
  • Gratis parkering
  • 1200 meter bakke med variert terreng og ca 343 meter høydeforskjell!
  • Gode snøforhold (kunstsnøanlegg)
Våre sponsorer
Nyhetsarkiv
Været i Holtanlia:
Se også under "Bakkeforhold" for mer detaljert væroversikt.
Facebook:
Vi har to grupper på FB -

Nyheter
Her publiseres alt av nyheter fra websiden.

Dugnadsgruppe
hvor vi organiserer dugnad etc

Kunstsnøanlegg

Holtanlia har i dag et omfattende snøkanonanlegg som inkluderer 19 fullengdetårn og 5 mobile samt egen dam for vann.

Snøkanonanlegg med damanlegg

Ferdig høsten 2004. Kapasitet dam opprinnelig: ca. 11 000m3 . 19 tårn + 5 mobile. Dekningsgrad ved full dam: ca. 55cm i 800 meters lengde. (tilsvare ca 2,20m vanlig snø)

Etter rehabilitering  i 2010 er det laget en oppsamlingsdam rett nedenfor demningen som samler opp lekkasje fra dammen og pumper det tilbake i hoveddemningen, samt en forhøyning av dammen på ca 50 cm som har en beregnet økning på ca 40% ved full dam fra opprinnelig bygg.