Vi har:
 • Kortterminal
 • Lave priser på heiskort
 • Varmestue med servering
 • Gratis Wi-Fi
 • Tv-visning fra action cam
 • Utlån/utleie
 • Supre forhold for turgåere fra toppen av bakken og innover fjellet.
 • Gratis parkering
 • 1200 meter bakke med variert terreng og ca 343 meter høydeforskjell!
 • Gode snøforhold (kunstsnøanlegg)
Våre sponsorer
Nyhetsarkiv
Været i Holtanlia:
Se også under "Bakkeforhold" for mer detaljert væroversikt.
Facebook:
Vi har to grupper på FB -

Nyheter
Her publiseres alt av nyheter fra websiden.

Dugnadsgruppe
hvor vi organiserer dugnad etc

Din sikkerhet

For å ivareta sikkerheten i alpinanlegget må alle brukere forholde seg til regler som er laget for å beskytte og hindre skade på brukere av anlegget.

Sikkerhetsreglene er til for deg som bruker anlegget.

Vil du unngå skader og uhell, så følg reglene:

 • Beskytt hodet med hjelm
 • Kjør aldri SIKKSAKK i skitrekket. Du risikerer at trekket sporer av og spennet i wiren kan kaste deg 30-40 meter til værs. Avsporing fører ellers til en times venting i kø. Vent med å slippe kroken til etter at du har passert en mast. Kroken kan ellers hekte seg fast i masten og slites av.
 • Gå av på anviste plasser og i god tid før snublesnor og avsperring på siste avkjøring
 • Stram bindingene slik at du klarer å løse de ut. Slakk dem noe i mildvær og stram dem litt når det er kaldt og hardt.
 • Den bakre bindingen på ditt snowboard skal være løs når du kjører opp skitrekket pga din sikkerhet.
 • Seler og snorer skal ikke henge løst. Disse kan hekte i trekkrok og føre til personskade.
 • Begrens farten over kulene slik at du kan stoppe for barn som måtte være i løypa.
 • Hold lav fart inn mot påstigning og kø.
 • Opphold deg ikke unødvendig nedenfor kuler.
 • Uforsvarlig utforkjøring og hopping er forbudt og vil første gang bli påtalt av skipatruljen.
 • Ved gjentakelse vil skipatruljen bortvise fartsfantomene fra bakken.
 • Vil du hoppe så spør skipatruljen hvor du kan gjøre det. Disse har refleksvest med logo eller mørk blå dress med logo til Holtanlia Snøpark
 • Ta med søppel og rask ned til varmestua og kast det der.
 • NB (nytt 2004) Kryssing av trekktrase og rørgate er forbundet med fare. Utstyr kan hektes fast i rørgate, kraner og fester slik at skade kan oppstå. Rørgate er ofte skjult av snø.
 • Nytt 2016 Jibbepark – Vær ekstra oppmerksom ved ferdsel på og mellom elementer i parken. Stå aldri nedenfor hopp (kicker=Arthur) eller kryss uten å se seg for.