Vi har:
  • Kortterminal
  • Lave priser på heiskort
  • Varmestue med servering
  • Gratis Wi-Fi
  • Tv-visning fra action cam
  • Utlån/utleie
  • Supre forhold for turgåere fra toppen av bakken og innover fjellet.
  • Gratis parkering
  • 1200 meter bakke med variert terreng og ca 343 meter høydeforskjell!
  • Gode snøforhold (kunstsnøanlegg)
Våre sponsorer
Nyhetsarkiv
Været i Holtanlia:
Se også under "Bakkeforhold" for mer detaljert væroversikt.
Facebook:
Vi har to grupper på FB -

Nyheter
Her publiseres alt av nyheter fra websiden.

Dugnadsgruppe
hvor vi organiserer dugnad etc

Velkommen

Da er det snart lørdag, når dette skrives. I dag har vi gjort de siste forberedelsene i bakken og i kafe/servicebygg. Det etterspørres hopp og hopp blir det, men grunnet lite snø er det ikke laget med tråkkemaskin, men blir laget for hånd i morgen av ivrige ungdommer som var innom og hjalp til. De har siktet ut hvor det er best forhold for hopp og starter så snart trekket starter i morgen. Vi minner om utvidet parkeringsplass i tomta til gammelkafeen, så vis hensyn og parker fornuftig!

Ett svar til Velkommen