Vi har:
  • Kortterminal
  • Lave priser på heiskort
  • Varmestue med servering
  • Gratis Wi-Fi
  • Tv-visning fra action cam
  • Utlån/utleie
  • Supre forhold for turgåere fra toppen av bakken og innover fjellet.
  • Gratis parkering
  • 1200 meter bakke med variert terreng og ca 343 meter høydeforskjell!
  • Gode snøforhold (kunstsnøanlegg)
Våre sponsorer
Nyhetsarkiv
Været i Holtanlia:
Se også under "Bakkeforhold" for mer detaljert væroversikt.
Facebook:
Vi har to grupper på FB -

Nyheter
Her publiseres alt av nyheter fra websiden.

Dugnadsgruppe
hvor vi organiserer dugnad etc

Vaktlister lagt ut

På en passordbeskyttet side finner dere vaktlistene. Sjekk 
Trenger du tilgang til siden, send epost og be om tilgang. Passord er sendt på sms til alle ansvarlige, som igjen skal videresende til alle på laget.

Vi trenger flere vakter! Kan du/har tid og lyst, så send e-post til post@holtanlia.no. Primært er det kafe og skipatrulje vi trenger.

Dugnad lønnes med frikort via kontosystem for dugnadstimer. Time for time-prinsipp