Vi har:
  • Kortterminal
  • Lave priser på heiskort
  • Varmestue med servering
  • Gratis Wi-Fi
  • Tv-visning fra action cam
  • Utlån/utleie
  • Supre forhold for turgåere fra toppen av bakken og innover fjellet.
  • Gratis parkering
  • 1200 meter bakke med variert terreng og ca 343 meter høydeforskjell!
  • Gode snøforhold (kunstsnøanlegg)
Våre sponsorer
Nyhetsarkiv
Været i Holtanlia:
Se også under "Bakkeforhold" for mer detaljert væroversikt.
Facebook:
Vi har to grupper på FB -

Nyheter
Her publiseres alt av nyheter fra websiden.

Dugnadsgruppe
hvor vi organiserer dugnad etc

Kjør for en hundrelapp

Vi har ikke åpent, men håper på snø – Får vi snø skal du få kjøre for en hundrelapp uansett kveld eller helgedag, barn eller voksen. De under 6 kjører fortsatt gratis. Vi gjør dette for å gi et tilbud til flere, billigere og med smittevern på plass. Vi er drittlei covid-19 og drar ned prisen for å få dere i bakken og få litt skiglede tilbake – når vi får mer snø da…