Vi har:
  • Kortterminal
  • Lave priser på heiskort
  • Varmestue med servering
  • Gratis Wi-Fi
  • Tv-visning fra action cam
  • Utlån/utleie
  • Supre forhold for turgåere fra toppen av bakken og innover fjellet.
  • Gratis parkering
  • 1200 meter bakke med variert terreng og ca 343 meter høydeforskjell!
  • Gode snøforhold (kunstsnøanlegg)
Våre sponsorer
Nyhetsarkiv
Været i Holtanlia:
Se også under "Bakkeforhold" for mer detaljert væroversikt.
Facebook:
Vi har to grupper på FB -

Nyheter
Her publiseres alt av nyheter fra websiden.

Dugnadsgruppe
hvor vi organiserer dugnad etc

Smittevernrutiner på plass

😀Vi har hatt besøk av smittevernslege Gregory Hautois og fått god veiledning angående smittevern. Så når vi åpner, vil dere oppdage forandringer i lokalet og plakater rundt omkring i anlegget med veiledning. Fint å sitte ute på benkene også🙂I disse tider må vi alle ta hensyn og være tålmodig🤗