Vi har:
  • Kortterminal
  • Lave priser på heiskort
  • Varmestue med servering
  • Gratis Wi-Fi
  • Tv-visning fra action cam
  • Utlån/utleie
  • Supre forhold for turgåere fra toppen av bakken og innover fjellet.
  • Gratis parkering
  • 1200 meter bakke med variert terreng og ca 343 meter høydeforskjell!
  • Gode snøforhold (kunstsnøanlegg)
Våre sponsorer
Nyhetsarkiv
Været i Holtanlia:
Se også under "Bakkeforhold" for mer detaljert væroversikt.
Facebook:
Vi har to grupper på FB -

Nyheter
Her publiseres alt av nyheter fra websiden.

Dugnadsgruppe
hvor vi organiserer dugnad etc

Vi legger snø – endrede åpningstider

Over helga, meldes det kuldegrader innafor det vi trenger for å legge 3-4 dager med snø. Så følg med. kan du hjelpe så ta kontakt.

I år vil kveldsåpent kun bli onsdager 18:00 til 21:00. Helger blir som vanlig 11.00 til 16.00 både lørdag og søndag 😊