Vi har:
  • Kortterminal
  • Lave priser på heiskort
  • Varmestue med servering
  • Gratis Wi-Fi
  • Tv-visning fra action cam
  • Utlån/utleie
  • Supre forhold for turgåere fra toppen av bakken og innover fjellet.
  • Gratis parkering
  • 1200 meter bakke med variert terreng og ca 343 meter høydeforskjell!
  • Gode snøforhold (kunstsnøanlegg)
Våre sponsorer
Nyhetsarkiv
Været i Holtanlia:
Se også under "Bakkeforhold" for mer detaljert væroversikt.
Facebook:
Vi har to grupper på FB -

Nyheter
Her publiseres alt av nyheter fra websiden.

Dugnadsgruppe
hvor vi organiserer dugnad etc

Årsmøteinnkalling 2018

Hei alle.
Da er vi klar til et noe forsinket årsmøte på klubbhuset i Holtanlia alpinsenter tirsdag den 15.05.2018. kl. 18.00.

I den forbindelse ønsker vi alle velkommen.

Er det saker dere ønsker å ta opp, er det fint om dette meldes inn til styret.
Saksliste for møtet:
Sak 1 – Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
Sak 2 – Velge dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å signere protokollen
Sak 3 – Årsberetning
Sak 4 – Regnskap
Sak 5 – Budsjett
Sak 6 – Fastsette medlemskontingent
Sak 7 – Innkommende saker og forslag
Sak 8 – Valg styre

Ønsker alle vel møtt

 

Mvh

Fred-Arne Johansen

Styreleder