Vi har:
  • Kortterminal
  • Lave priser på heiskort
  • Varmestue med servering
  • Gratis Wi-Fi
  • Tv-visning fra action cam
  • Utlån/utleie
  • Supre forhold for turgåere fra toppen av bakken og innover fjellet.
  • Gratis parkering
  • 1200 meter bakke med variert terreng og ca 343 meter høydeforskjell!
  • Gode snøforhold (kunstsnøanlegg)
Våre sponsorer
Nyhetsarkiv
Været i Holtanlia:
Se også under "Bakkeforhold" for mer detaljert væroversikt.
Facebook:
Vi har to grupper på FB -

Nyheter
Her publiseres alt av nyheter fra websiden.

Dugnadsgruppe
hvor vi organiserer dugnad etc

Åpningstider i påsken 2017

Vi har åpent i påska følgende dager:

Lørdag-søndag 8. og 9. april 11:00 – 16:00
Mandag 10. april 18:00 – 21:00

Skjærtorsdag til søndag 1. påskedag 13 til 16. april 11:00 – 16:00
Lørdag-søndag 15-16 april 11:00 – 16:00
Mandag 17. april 18:00 – 21:00

Mer info på www.holtanlia.no og FB
Priseksempel: Familiekort dag 500,- (gjelder for inntil 2 voksne og 3 barn)