Vi har:
 • Kortterminal
 • Lave priser på heiskort
 • Varmestue med servering
 • Gratis Wi-Fi
 • Tv-visning fra action cam
 • Utlån/utleie
 • Supre forhold for turgåere fra toppen av bakken og innover fjellet.
 • Gratis parkering
 • 1200 meter bakke med variert terreng og ca 343 meter høydeforskjell!
 • Gode snøforhold (kunstsnøanlegg)
Nyhetsarkiv
Været i Holtanlia:
Se også under "Bakkeforhold" for mer detaljert væroversikt.
Våre sponsorer
Facebook:
Vi har to grupper på FB -

Nyheter
Her publiseres alt av nyheter fra websiden.

Dugnadsgruppe
hvor vi organiserer dugnad etc

Nyheter

Vi legger snø – endrede åpningstider

Over helga, meldes det kuldegrader innafor det vi trenger for å legge 3-4 dager med snø. Så følg med. kan du hjelpe så ta kontakt.

I år vil kveldsåpent kun bli onsdager 18:00 til 21:00. Helger blir som vanlig 11.00 til 16.00 både lørdag og søndag 😊

Årsmøteinnkalling 2018

Hei alle.
Da er vi klar til et noe forsinket årsmøte på klubbhuset i Holtanlia alpinsenter tirsdag den 15.05.2018. kl. 18.00.

I den forbindelse ønsker vi alle velkommen.

Er det saker dere ønsker å ta opp, er det fint om dette meldes inn til styret.
Saksliste for møtet:
Sak 1 – Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
Sak 2 – Velge dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å signere protokollen
Sak 3 – Årsberetning
Sak 4 – Regnskap
Sak 5 – Budsjett
Sak 6 – Fastsette medlemskontingent
Sak 7 – Innkommende saker og forslag
Sak 8 – Valg styre

Ønsker alle vel møtt

 

Mvh

Fred-Arne Johansen

Styreleder

Åpningsdag

Vi hadde godt besøk på sesongens første åpningsdag. Sol hadde vi ikke, den klarte ikke å klatre høyt nok. Allikevel koste de seg i bakken. Avisen var innom og lagde en flott reportasje. Vår nye gapahuk står klar. Mangler ildsted, men det kommer.

Grei plass til 5 gode venner?

I morgen må dere kle dere godt. Det meldes kaldt som i dag, men noe trekk. Buff er viktig. Velkommen

Vi åpner sesongen

På lørdag 27. jan. er bakken klar for åpning. Klokken 11.00 starter trekket.

Fredag ordnes det park på dugnad. Frivillige er hjertelig velkommen til å lage rails, hopp m.m.


Vinner av motbakkeløp 2017

Bestetiden på årets bakkeløp ble Eskil Larsen på 7.03 – dermed slo han fjorårets rekord på 7.18 med god margin. I alt 22 deltakere fra 5 til 56 år deltok. Vinnerene fra de ulike årspuljene ble:

 • 2004 – 2012 Tobias Larsen Fauske Atletklubb
 • 2001 – 2003 Eskil Larsen Fauske Atletklubb
 • 1961 – 1998 Petter Karlsen Fauske Atletklubb

Skimovie – fra Holtanlia

Holtanlia har fått bruke skifilm laget i bakken av Geir Hardeland. Her boltrer Arthur Chappellaz seg i egen designet park med 2 digre hopp og rails. I tillegg bidro Daniel Vangen med dronefilming, Arve Nielsen med tråkkemaskin og Jahn-Otto Fiskvik bisto med filming.